กิจกรรม WALK RALLY อบรมมาสเตอร์  ณ บ้านป่าริมเขื่อน